سامانه پشتیبانی 24 ساعته
021 - 71 3 72
021 - 77 60 40 60
آژانس هواپیـمایی هفت ترانه جزیره
ثبت حساب بانکی
- شماره حساب ، شماره کارت و شبا هر سه باید به صورت عددی و بدون خط تیره تکمیل گردند.
- شماره کارت صحیح 16 رقم و شماره شبا 24 رقم می باشد.
- پیوست نامه با سربرگ رسمی جهت ثبت و تایید حساب بانکی الزامی است.
- در صورتی که شماره شبا خود را نمی دانید اینجا کلیک کنید.
نام بانک *
نام صاحب حساب *
شماره حساب *
شماره کارت *
شماره شبا *
شماره همراه درخواست کننده *
توضیحات *