قوانین کنسلی ایرلاین ایر تور

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 12 ظهر 7 روز قبل پرواز

تا قبل از 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

از ساعت 12 روز قبل تا 5 ساعت قبل از پرواز

جا ماندن از پرواز

ECONOMY
%30 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
%80 جریمه
بیزینس کلاس
%20 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید