قوانین کنسلی ایرلاین آسمان

رده - کلاس نرخی

تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد

Y,V,S,U,R,X,Q,N,T,M,O
%40 جریمه
%60 جریمه
L,K,H,B
%50 جریمه
%70 جریمه
D,I,Z,A
%30 جریمه
%50 جریمه
E
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید