قوانین کنسلی ایرلاین معراج

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 48 ساعت قبل از پرواز

از 48 ساعت تا 4 ساعت قبل از پرواز

از 4 ساعت مانده به پرواز و از دست دادن پرواز

U,UB,UD,UE
%70 جریمه
%80 جریمه
%90 جریمه
X,V,Q,N
%60 جریمه
%70 جریمه
%80 جریمه
M,L,K,H
%60 جریمه
%70 جریمه
%80 جریمه
B,Y,S,E
%50 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
W,O,R,A
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
کلاسهای بیزنس I,D,C,J,Z
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید