قوانین کنسلی ایرلاین قشم ایر

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا ساعت 12 ظهر سه روز قبل از پرواز

تا ساعت 12 یک روز قبل از پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 2 ساعت به پرواز

از 2 ساعت به پرواز به بعد

A,R,Y
%30 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
V,M,Q,K,N
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
D,U,L
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید