قوانین کنسلی ایرلاین تابان

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

تا 3 ساعت قبل پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز به بعد No Show

YY YR YV YZ YL YM YA YI YP YF YK YD YN YB YW YJ YS YO YQ YE YU Y
%20 جریمه
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه
R V Z L M A I P F K
%20 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
D N B W J S O Q E U
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید